Hello Mít chào bà con hủ đây là kênh của con Mít hay gọi là Thị nở tim tim √Lịch đăng 11h và 20h hằng ngày (Có khi cách 1 ngày ) ®Facebook:https://www.facebook.com/uyenn.chipp (Uyênn Chipp) ®Instagram:https://instagram.com/p/BbfEJIllloR/ √Pager Hủ :https://www.facebook.com/H%E1%BB%A7-n%E1%BB%AF-Cf-LGBT-Team-404542643305809/ √Pager me :https://www.facebook.com/Bachipp/ ©Link nhạc into :https://youtu.be/hs-BdUdOfHI